วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การเรียนของกลุ่ม101วันที่ 18 ธันวาคม 2555

การเรียนของกลุ่ม101วันที่ 18 ธันวาคม 2555

     -การทดสอบฟอนต์ กับโปรแกรมต่างๆ เช่น Photoshop illustrator และ Microsoft Word 
ตัวอย่าง 16 หน้า 

     -กระบวนการการออกแบบ-รายงาน
1 Goal : เป้าหมาย
2 Tools : เครื่องมือหลักที่ใช้ 
3 Do Did Done : การนำไปทดสอบ - สร้าง - ประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้าง


 .. .. .  งานที่ได้รับมอบหมาย . .. . .
ทำการ์ด ส.ค.ส. มีหน้าปก [เอ4พับครึ่ง] โดยใช้ illustrator โดยใช้ฟอนต์ลายมือตนเองในการเขียนตกแต่งให้สวยงาม ให้ส่งไฟล์ JPEG ทาง google drive และส่งทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 1 มกราคม 2556 [ดูจากการปั๊มตราไปรษณีย์]

.........................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น