วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

การเรียนของกลุ่ม 101 วันที่ 29 มกราคม 2556


การเรียนของกลุ่ม 101 วันที่ 29 มกราคม 2556
          - รายงานความคืบหน้าของ สินค้าในงาน gift on the moon 2013 ..
          - ทำแบบประเมิน web : art.chandra.ac.th/survey , humannet.chandra.ac.th
         - ศึกษา logosociety , logodesignbank

การบ้าน . .
          


1. ออกแบบมาสคอตในโครงการรณรงค์การใช้แก้วน้ำส่วนบุคคล ขนาด A3
ส่ง 10 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
          2. ทำอาร์ตเวิร์คย่อสรุปผลงานการออกแบบที่ตั้งแสดงผลงานส่วนบุคคล ขนาด A3

          3. เตรียมงาน gift on the moon 2013 ...............................................

วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556

การเรียนของกลุ่ม 101 วันที่ 22 มกราคม 2556


การเรียนของกลุ่ม 101 วันที่ 22 มกราคม 2556          - เข้า web : issuu.com เพื่อส่งงาน ( รายงานที่เราทำ + ฟอนต์เรา ) 
จัดรูปแบบให้สวยงามและอัพลงเป็นงานของเรา
          - สอนการแก้ฟอนต์ลายมือ . . . 
          - การตั้งชื่อแบบอัตโนมัติ . เข้าคำสั่ง Tools >> Auto Naming >> Next . . . 
( เป็นการตั้งชื่อโดยรวม จะทำให้ง่ายและสะดวกกว่า )
          - Format >> Setting . . ใช้คำสั่งนี้เพื่อเข้าไปดูข้อมูลฟอนต์ลายมือ หรือเปลี่ยนชื่อ

          การบ้าน . . . 
งานกิ๊ฟท์ โดยนำฟอนต์ของเราไปประดิษฐ์ทำเป็นลายบนสินค้าต่างๆ 
ใช้ฟอนต์ลายมือตัวเองออกแบบเป็นเมนหลักของลวดลาย
เพื่อให้ฟอนต์เป็นจุดขายและเป็นหลักของวิชาการออกแบบตัวอักษรเพื่อการพิมพ์ . .

...............................................

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

การเรียนของกลุ่ม 101 วันที่ 15 มกราคม 2556


การเรียนของกลุ่ม 101 วันที่ 15 มกราคม 2556


       -ช่วงของการเรียนอาจารย์ได้ทำการอัดวีดิโอไว้ เพื่อจะนำไปลง  YouTube  และ เรายังสามารถเข้าไปติดตามการสอนของอาจารย์ได้อิกครั้ง ถ้าต้องการทบทวนตรงไหน .. .

       -อาจารย์ได้สอนการเปลี่ยนชื่อฟอนต์ เพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนเวลาที่เราใช้ มันก็จะเป็น 
AAA-watin-new หรือ ชื่อเดิมที่เราได้ไปแก้ไขของฟอนต์เดิมไว้ 

               - คำว่า font family name ในคำว่า family นี้ไม่ได้แปลว่าครอบครัว มันจะแปลว่าฟอนต์ที่มีหน้าตาเหมือนกันโครงสร้างเหมือนกัน หรืออิกแบบคือฟอนต์ชุดเดียวกัน

               - งานของเราที่ทำเราต้องมี concept มีวัตถุประสงค์ เราทำทั้งหมดกี่ตัว code มีอะไรบ้าง   และอาจารย์ยังได้แนะนำโปรแกรม Revo Uninstaller เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ลบโปรแกรมแกรมด้วยกัน

               การบ้าน .. . . 
ให้สร้างฟอนต์ลายมือของเรา ที่มีทั้ง ตัวหนา ตัวเอน และหนาเอน .. . และส่งใน google drive ..


.........................................................

วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

การเรียนของกลุ่ม 101 วันที่ 8 มกราคม 2556

การเรียนของกลุ่ม 101  วันที่ 8 มกราคม 2556 .. .

    -  การตรวจการ์ด ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ในชั้นเรียน ส่วนมากจะไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน.....
    -  ได้มีการตรวจฟอนต์พร้อมต้นฉบับลายมือในชั้นเรียน.... ..

              การบ้าน . .. . 

- จัดหน้าหลังฟอนต์ให้เท่ากัน และทำใส่ใน word ปริ๊นมาส่ง ทำเป็นรายงานเอาฟอนต์ของเรามาใช้ในรายงานทั้งหมด  หัวกระดาษ บน  1.5  ล่าง 1.5  ซ้าย  1.5  ขวา  1.5  ขนาดตัวอักษร หัวข้อ 20 พอยต์ ตัวหนังสือธรรมดาขนาด  16  พอยต์ จัดในรายงาน ชุดภาษาอังกฤษก่อน เราต้องอธิบายขั้นตอนคำสั่งที่จัดกั้นหน้ากั้นหลัง ทำด้วยโปรแกรมอะไร ข้างล่างของภาพ ต้องเขียน ประมาณ   ภาพที่ 1 ภาพแสดง .. .. อธิบาย ใส่ที่มาคือ ชื่อเรา,2556
ใส่งานมาในแฟตไดฟ์ ใส่เลขหน้า ให้ครบถ้วน .............................................