วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

การเรียนของกลุ่ม 101 วันที่ 8 มกราคม 2556

การเรียนของกลุ่ม 101  วันที่ 8 มกราคม 2556 .. .

    -  การตรวจการ์ด ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ในชั้นเรียน ส่วนมากจะไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน.....
    -  ได้มีการตรวจฟอนต์พร้อมต้นฉบับลายมือในชั้นเรียน.... ..

              การบ้าน . .. . 

- จัดหน้าหลังฟอนต์ให้เท่ากัน และทำใส่ใน word ปริ๊นมาส่ง ทำเป็นรายงานเอาฟอนต์ของเรามาใช้ในรายงานทั้งหมด  หัวกระดาษ บน  1.5  ล่าง 1.5  ซ้าย  1.5  ขวา  1.5  ขนาดตัวอักษร หัวข้อ 20 พอยต์ ตัวหนังสือธรรมดาขนาด  16  พอยต์ จัดในรายงาน ชุดภาษาอังกฤษก่อน เราต้องอธิบายขั้นตอนคำสั่งที่จัดกั้นหน้ากั้นหลัง ทำด้วยโปรแกรมอะไร ข้างล่างของภาพ ต้องเขียน ประมาณ   ภาพที่ 1 ภาพแสดง .. .. อธิบาย ใส่ที่มาคือ ชื่อเรา,2556
ใส่งานมาในแฟตไดฟ์ ใส่เลขหน้า ให้ครบถ้วน .............................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น