วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556

การเรียนของกลุ่ม 101 วันที่ 29 มกราคม 2556


การเรียนของกลุ่ม 101 วันที่ 29 มกราคม 2556
          - รายงานความคืบหน้าของ สินค้าในงาน gift on the moon 2013 ..
          - ทำแบบประเมิน web : art.chandra.ac.th/survey , humannet.chandra.ac.th
         - ศึกษา logosociety , logodesignbank

การบ้าน . .
          


1. ออกแบบมาสคอตในโครงการรณรงค์การใช้แก้วน้ำส่วนบุคคล ขนาด A3
ส่ง 10 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
          2. ทำอาร์ตเวิร์คย่อสรุปผลงานการออกแบบที่ตั้งแสดงผลงานส่วนบุคคล ขนาด A3

          3. เตรียมงาน gift on the moon 2013 ...............................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น